Estructura de serveis
Instal·lacions, climatització i energia solar
Més idiomes
 
 • Instal·lacions elèctriques
 • Instal·lacions de fontaneria
 • Instal·lacions contra incendis
 • Instal·lacions pneumàtiques
 • Calefacció i Climatització
 • Energia solar
 • Domòtica / Xarxes veu i dades
 • Manteniments i servei d'avaries
 • Instal·lacions elèctriques de Baixa i Mitja Tensió
 • Xarxes de baixa i mitja tensió
 • Estacions transformadores
 • Equips de bateries de condensadors
 • Grups electrògens
 • Xarxes de detecció i seguretat
 • Equips de comandament a distància
 • Control i automatització
 • Programacions de PLC
 • Energies alternatives
 • Enllumenats públics
 • Electrificació rural
 • Instal·lacions de fontaneria
 • Xarxes de distribució d'aigua potable
 • Instal·lacions interiors
 • Grups de pressió i bombeig
 • Depuració d'aigües residuals
 • Instal·lacions contra incendis
 • Instal·lacions d'extinció contra incendis
 • Instal·lacions de detecció contra incendis
 • Grups de pressió contra incendis
 • Emergència i evacuació d'edificis
 • Instal·lacions pneumàtiques
 • Equips d'aire comprimit
 • Xarxes de distribució d'aire i de gasos
 • Calefacció i Climatització
 • Calefacció i a.c.s
 • Refrigeració i fred industrial
 • Aire condicionat
 • Calderes de gas i gasoil
 • Bombes de calor
 • Calefacció per sòl radiant
 • Generadors de calor industrial
 • Energia solar
 • Sistemes per calefacció i a.c.s
 • Sistemes per producció d'energia (fotovoltaiques)
 • Domòtica / Xarxes veu i dades
 • Telefonia (centraletes, xarxes)
 • Intercomunicacions
 • Automatització d'habitatges (gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació)
 • Sistemes de distribució de cablejat estructurat
 • Racks informàtics
 • Certificació d'instal·lacions
 •         
  Manteniments i servei d'avaries
 • Programes a mida d'acord a les necessitats del client
 • Manteniments preventius i predictius
 • Manteniments correctius
 • Revisions periòdiques
 • Servei d'avaries a la indústria
 • Servei d'avaries a nivell domèstic
 • Grup Metareg S.A.   |   Tel. 977 614 162   |   metareg@metareg.es   |   Avís legal