Grup Metareg
Instal·lacions, muntatges i dissenys professionals
Més idiomes
 
La resposta eficaç, segura i eficient a les seves necessitats d'instal·lacions i obres
Fundada l'any 1971, Serveis Grup Metareg , és una empresa de serveis dedicada al disseny, muntatge i manteniment d'instal·lacions tant industrials com domèstiques.

El seu àmbit de negoci inclou les instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió, la fontaneria, els aparells contra incendis, grups de bombeig, gas, aparells de pressió, xarxes d'aire comprimit, climatització, energia solar i xarxes de veu i dades.

Tot aquest actiu garanteix als seus clients un tracte professional, una gran flexibilitat d'actuació i la seguretat de complir els compromisos adquirits amb qualitat i professionalitat.

Serveis Grup Metareg està autoritzada pel Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i homologada per Endesa. A més compleix amb la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, que avala encara més la qualitat del seu servei.

La motivació i la formació de tot l'equip cap a la flexibilitat i l'eficàcia
Serveis Grup Metareg dedica, cada any, una important quantitat d'hores a programes de formació continua de tot l'equip humà, procurant que cada persona de la plantilla assisteixi a cursos de reciclatge i posada al dia de mètodes, productes, tecnologies i sistemes que es vagin innovant.

Això fa possible que Serveis Grup Metareg disposi d'un equip humà ben preparat, dinàmic, amb experiència i gran il·lusió per poder aplicar noves tecnologies i donar solucions satisfactòries als seus clients.

La satisfacció del client és l'objectiu més important
Política de Qualitat:

Serveis Grup Metareg compleix amb la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 amb vistes a un horitzó superior, amb l'objectiu de satisfer tan a l'organització interna de l'empresa, com la de millorar el nivell de satisfacció dels nostres clients.

Departament Tècnic

Estudiem cada instal·lació que hem de fer d'acord amb les necessitats del client:
  • Contacte directe amb el client
  • Anàlisis i comprovacions prèvies
  • Disseny d'instal·lacions industrials
  • Auditories energètiques
  • Confecció de pressuposts
Ens ocupem de realitzar els projectes i tramitem tots els permisos i ordres corresponents; en definitiva: ens ocupem de tot.

Manteniment i Garanties

Serveis Grup Metareg, compta amb un servei de manteniment de resposta immediata. Els programes de manteniment es porten a terme d'acord amb un pla prèviament definit.

Ens adaptem a les necessitats de cada client i de cada obra. Garantim les nostres instal·lacions basant-nos en l'experiència, la professionalitat i la flexibilitat, i d'acord amb la política qualitat establerta.

Grup Metareg S.A.   |   Tel. 977 614 162   |   metareg@metareg.es   |   Avís legal